Reklama
 
Blog | Petr Šťastný

Nerušit! Objevuje se Amerika!

Zapšklej dědek žasne nad tím, co všechno si my, malý beránčí nárůdek necháme líbit. A nejen že si to necháme líbit, ještě se hlásíme o nášup... Kamkoliv se podíváme a téměř na cokoliv se podíváme, musí nás to zvedat ze židlí! Politici na všech úrovních, od komunálních až po celostátní nás všechny apriori pokládají za stádo docilních, uslintaných imbecilů. Manipulovatelných idiotků, jejichž jediný existenční smysl, poslání a povinnost je onu Cosa-Nostru nahoře živit a držet hubu a krok.

Ani snad na Kubě či v Somálsku (s pokornou omluvou oběma subjektům) by to tak snadné neměli, jako to mají s námi. Podívejme se kolem a buďme sami k sobě nemilosrdně pravdiví. Nic, prakticky nic, co je námi volenou garniturou řízeno nefunguje a neplní svůj účel. Zákony nefungují, protiřečí si, mohou být kontradiktně interpretovány či vykládány. Téměř každý zákon je ověšen miliardou novelizací, dodatků, změn a úprav do té míry, že mu nakonec naprosto nikdo, včetně profesionálů, nerozumí. Zrovna tak je to s ústavou. A s předpisy a pokyny na všech úrovních. Radnice, ať jsou ovládány jakoukoliv stranou, jsou bezednou studnicí protekcionismu a korupce. Všichni to vědí, nic se však nedá dělat, zákony jsou nedokonalé. Tato kouzelná formulka se uplatňuje na všech úrovních veřejného života. Nedokonalé zákony a předpisy umožňují radnicím manipulovat konkurzy a výběrová řízení, umožňují vydávat za erární peníz slaboduché sebeoslavné radniční, jako noviny se tvářící pamflety, volební bilboardy a plakáty, zadávat zakázky dle libovůle, neprůhledně nákladat s miliardami. Nedokonalé zákony znemožňují smysluplnou práci a fungování policie (jeden příklad za všechny: zákon nenařizuje hřešícímu řidiči přiznat kdo vlastně řídil atd atd). Nedokonalé zákony a ústava umožňují šaškovské volební frašky, jichž jsme nedobrovolnými svědky v těchto dnech. Současné zákony, ústava a předpisy jednoduše shrnuto neumožňují obyčejným, čestným a poctivým lidem existovat a žít plnohodnotný občanský život. Dojde-li už k opravdu závažnému průšvihu, nahonem se novelizuje, opravuje, upravuje. K zákonu o mandelince bramborové se nahonem přilepí zákon o mateřských školách. Jinak to prý nejde, námi zvolení institucionální nadlidé jsou totiž příliš vytíženi a zaneprázdněni. Tušíme asi čím, ale oficielní vysvětlení je, že se něco nového neustále vymýšlí a tvoří. Nelze přece přejímat dobré, osvědčené zákony, paragrafy, předpisy atd od starších, zkušených a osvědčených demokracií, kdepak, ani náhodou! Objevuje se přece Amerika!

Reklama